English

Um rannsakendur

 • Snæfríður Þóra Egilson

  Snæfríður Þóra Egilson lauk meistaraprófi í iðjuþjálfun frá San Jose háskólanum í Kaliforníu og doktorsprófi í uppeldis- og menntunarfræðum frá Háskóla Íslands. Hún starfaði um árabil sem iðjuþjálfi og í 16 ár við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Frá árinu 2013 hefur Snæfríður gegnt stöðu prófessors í fötlunarfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknir Snæfríðar beinast einkum að lífi, aðstæðum og umhverfi fatlaðra barna, þar sem raddir og reynsla barnanna sjálfra eru í forgrunni. Hún hefur einnig rannsakað aðstæður fjölskyldna fatlaðra barna og þjónustuna sem þeim stendur til boða.

  Snæfríður veitir rannsóknarverkefninu forstöðu, stýrir störfum rannsóknarhópsins og samhæfir þau. Hún er jafnframt megintengiliður við samstarfsaðila hérlendis og erlendis. Snæfríður tekur þátt í nær öllum hlutum verkefnisins og ber meginábyrgð á skýrsluskrifum. Að auki veitir Snæfríður rannsakendum leiðsögn og stuðning í rannsóknarferlinu, svo sem í tengslum við gagnaöflun og –greiningu, kenningarlega nálgun og fræðaskrif. Hún er aðalleiðbeinandi Lindu Bjarkar Ólafsdóttur og Önnu Sigrúnar Ingimarsdóttur doktorsnema.

 • Stefan C Hardonk

  Stefan C Hardonk er lektor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Hann er með MA-gráðu í félagsfræði og doktorsgráðu í “Social Health Sciences” frá Vrije Universiteit Brussel, háskólanum í Belgíu. Rannsóknir hans beinast að fötluðum börnum, heyrnarleysi, og atvinnumálum fatlaðs fólks. Hann styðst einkum við gagnrýnar kenningur úr félagsfræðum og fötlunarfræðum. Stefan hefur sérstakan áhuga á reynslu og sjálfskilningi heyrnarlausra og heyrnarskertra barna og foreldra þeirra, sem var viðfangsefni doktorsrannsóknar hans og Marie Curie verkefnis frá 2014 til 2017).

  Stefan tekur þátt í heildarskipulagi verkefnisins, eigindlegri gagnaöflun og gagnagreiningu. Hann vinnur að afmörkuðum þáttum verkefnisins, svo sem aðgengismálum, fræðilegri úrvinnslu og skrifum. Stefan veitir rannsakendum verkefnis leiðbeiningu og stuðning við gagnaöflun, gagnagreiningu og skrif. Hann miðlar rannsakendum af þekkingu sinni á gagnrýnni nálgun innan fötlunarfræða og félagsfræða, til dæmis í tengslum við orðræðugreiningu í anda Foucault, kenningu Bourdieu um félagslega og menningarlega endursköpun, og sjálfskilning (e. identity) fatlaðra barna í póststrúktúraliskum skilningi. Stefan situr í doktorsnefnd Lindu Bjarkar Ólafsdóttur doktorsnema og rannsakanda verkefnis.

 • Linda Björk Ólafsdóttir

  Linda Björk Ólafsdóttir útskrifaðist sem iðjuþjálfi frá Háskólanum á Akureyri og lauk MS prófi í heilbrigðisvísindum frá sama skóla. Í meistararannsókn sinni skoðaði hún lífsgæði 8-17 ára getumikilla barna með einhverfu. Eftir útskrift starfaði hún sem sérkennslustjóri á leikskólanum Lundabóli í Garðabæ og síðar sem iðjuþjálfi á bráðadeild Landspítalans í Fossvogi. Samhliða því vann hún sem aðstoðarmaður við rannsóknir í fötlunarfræðum hjá Háskóla Íslands og tók þátt í fræðilegum greinarskrifum um lífsgæði, þátttöku og umhverfi fatlaðra barna. Í byrjun árs 2017 hóf Linda doktorsnám í fötlunarfræðum við Félags- og mannvísindadeild HÍ.

  Aðkoma Lindu að LIFE-DCY verkefninu er að halda utan um spurningalistakönnun og úrvinnslu megindlegra gagna, ásamt Snæfríði Þóru Egilson. Auk þess tekur hún þátt í eigindlegum hluta rannsóknarinnar og framkvæmir þar tilviksathuganir með fjórum börnum og fjölskyldum þeirra. Markmið Lindu er að rýna í lífsgæði og daglegt líf fatlaðra barna og greina þætti í umhverfinu sem ýmist ýta undir eða hindra þátttöku þeirra. Til þess mun hún skoða bæði gömul og ný rannsóknargögn og beita gagnrýnum sjónarhornum í fötlunarfræði.

 • Anna Sigrún

  Anna Sigrún er doktorsnemi í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. Hún er með diplóma í fötlunarfræði og MA í félagsráðgjöf frá sama skóla. Anna Sigrún starfaði sem félagsráðgjafi á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi, barna- og kvennasviði frá 2012. Starf hennar fólst í stuðningi til sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Anna Sigrún hefur sérstakan áhuga á málefnum ungs fatlaðs fólks og hvernig það tekst á við lífið eftir að fullorðinsaldri er náð. Doktorsverkefni hennar beinist að þessum þáttum auk þess að skoða lífsgæði ungs fólks og hvernig það sjálft upplifir þátttöku sína í samfélaginu.

  Áherslur Önnu Sigrúnar beinast að eldri hópi fatlaðra barna (15-18 ára). Hún mun safna eigindlegum gögnum og gera fjórar tilviksathuganir með fötluðum unglingum og fjölskyldum þeirra. Þá mun Anna Sigrún taka þátt í mótun verkefnisins með öðrum rannsakendum. Vinna hennar að verkefninu er hluti doktorsverkefnis hennar um tímamót unglings- og fullorðinsára. Við úrvinnslu gagna mun hún beita gagnrýnum sjónarhornum í fötlunarfræði.

 • Ásta Jóhannsdóttir

  Ásta Jóhannsdóttir lauk meistaraprófi í mannfræði frá Háskóla Íslands og diplómu í hagnýtum jafnréttisfræðum við sama skóla. Hún er sem stendur í doktorsnámi í félagsfræði við Háskóla íslands og mun verja doktorsritgerð sína í maí 2018. Rannsóknarfókus Ástu snýr að ungu fólki, femínískum aktívisma, kyngervishugmyndum og jafnréttisorðræðu. Meðfram doktorsnámi hefur Ásta kennt við Háskóla Íslands, Listaháskóla Íslands og Háskólann á Bifröst. Einnig hefur hún tekið þátt í norrænu samstarfi bæði í tengslum við rannsakendur á körlum og karlmennskuhugmyndum, en líka á stafrænu ofbeldi gegn konum.

  Ásta er starfsmaður verkefnisins og nýdoktor frá 20. maí 2018. Meginverkefni hennar er að undirbúa fundi, skipuleggja viðburði og ráðstefnu og að veita upplýsingar um verkefnið. Megináhersla Ástu sem nýdoktors er greining og fræðileg úrvinnsla eigindlegra gagna og fræðaskrif. Hún mun jafnframt verða öðrum rannsakendum innan handar við gagnagreiningu með gagnrýnin sjónarhorn að leiðarljósi.

 • Freyja Haraldsdóttir

  Freyja Haraldsdóttir er með BA gráðu í þroskaþjálfafræði og MA gráðu í kynjafræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur sinnt stundakennslu við Háskóla Íslands í fötlunarfræði, þroskaþjálfafræði, kynjafræði, leikskólakennarafræði og sérkennslufræði og komið að rannsóknum sem snúa einkum að fötlun, kyngervi, ofbeldi og notendastýrðri persónulegri aðstoð. Freyja hefur sérstakan áhuga á samtvinnun, birtingarmyndum óbeins ofbeldis og áhrifum misréttis á andlega, líkamlega og félagslega heilsu jaðarsettra hópa með augum feminískra og gagnýnna kenninga í fötlunarfræði, kynjafræði og sálfræði. Freyja er einnig talskona Tabú sem er feminísk fötlunarhreyfing.

  Freyja tekur þátt í fundum verkefnisstjórnar, vinnustofum og ráðstefnum. Hún mun, ásamt öðrum, leiða rýnihópaviðtöl við fötluð ungmenni og vinna úr viðtalsgögnum.


Háskóli Íslands | Sæmundargötu 2 | 101 Reykjavík | Netfang: sne@hi.is
Rannsóknarverkefni styrkt af Rannsóknasjóði (nr. 174299-051)